Categorie: Bijeenkomst

Vijf intenties voor de dialoog op 10 september 2023

Vanmiddag gaan we met elkaar in dialoog. In een vrije vorm geïnspireerd door David Bohm.

Je hebt de afgelopen maanden al vanalles kunnen lezen over Bohmiaanse dialoog en op 17 juni hadden we een onderzoekend online gesprek over hoe je een bedding bouwt voor zo’n dialoog.

David Bohm zag dialoog als een weg om het bewustzijn van de mens zich te laten ontvouwen en op die manier oog te hebben voor het geheel en heelheid in een steeds meer gefragmenteerde wereld. 

Bohm: “There is a reason for dialogue. We really need to have it”.

Via dialoog streven we naar het vergroten van ons bewustzijn. We zijn alert op wat zich ontvouwt als we dit collectief doen. Voorbij onszelf ontdekken wat collectief mogelijk is.

Het idee is om samen oplettend te zijn welk thema zich in deze dialoog aandient en dan te kijken wat zich ontvouwt.  

We introduceren een vijftal intenties waarmee we in de andere ruimte de dialoog in willen gaan. We vragen je na de introductie van deze intenties te kiezen of je dat daadwerkelijk wilt en als je dat wilt, je naar de andere ruimte te bewegen. 

Intenties

Verbondenheid

 • Dat we ons allemaal verbonden mogen voelen door onze gedeelde menselijkheid en ons verlangen naar dieper begrip voor elkaar.

Open luisteren

 • Dat we echt naar elkaar luisteren met onze aandacht bij de ander en de groep als geheel. En dat we accepteren dat wat er in het midden wordt gebracht een legitieme ervaring is van de spreker. Dat we, voor een moment, de wereld ervaren zoals hij of zij dat doet en dat we onze oordelen, aannames en persoonlijke overtuigingen tegen het licht houden. 

Aanwezig zijn

 • Dat we tijdens de dialoog ons vermogen tot aanwezig zijn cultiveren – aanwezig zijn bij onze innerlijke ervaringen met inbegrip van gevoelens, sensaties en gedachten. Dat we naar onszelf luisteren. 

Spreken

 • Dat we waarachtig spreken vanuit wat er nu in ons leeft en de moed hebben om tegengestelde perspectieven in te brengen. Waarbij we een evenwicht vinden tussen authenticiteit en sensitiviteit. 

Erbij blijven

 • Dat we momenten van stilte waarderen als onderdeel van het betekenisgevende proces. Dat we het samen construeren van betekenis waarderen als de dialoog stroomt. En dat we volhouden en erbij blijven als de dialoog taai of wanordelijk is of vastzit.

Laten we samen de bedding voor dit gesprek dragen.

Renate van der Veen

Meerstromenland in Dialoog

We zijn een netwerk dat een inspirerende impuls wil geven aan Dialoog in Nederland.

We zijn een groep actieve dialoogbeoefenaars die elkaar ontmoet hebben in verschillende contexten en vanuit verschillende achtergronden. 

We nemen het initiatief om iedereen, die een hart heeft voor dialoog, haar beoefent en verder in de wereld wil brengen, bij elkaar te brengen. Onder dialoog verstaan we de hele range tussen de innerlijke dialoog en externe toepassingsvormen. 

Onze oproep is om

 • Elkaar online en fysiek te ontmoeten 
 • Uit te wisselen wat dialoog voor ons betekent
 • Met elkaar te onderzoeken wat de Dialoog in Nederland nodig heeft
 • Te verkennen welke impulsen tussen ons ontstaan en wat we concreet met elkaar kunnen doen. 

Het is onze intentie om

 • Te versterken wat er al aan dialogisch weten en werken voor handen is
 • Verschillende stromen in dialoogland met elkaar in contact te brengen
 • Zichtbaar te maken hoe we in onze diversiteit en met elkaar verbonden zijn
 • Te onderzoeken waar specifieke velden (kunnen) ontstaan 
 • Ons als veld als geheel waar te nemen. 

Hoe willen we dat doen?

We bouwen een netwerk dat zwermt. We onderzoeken met elkaar welke organiserende principes ten grondslag liggen aan zwermen.

Omdat fysiek ontmoeten op dit moment niet mogelijk is, zijn we graag begonnen met online ontmoetingen om een brug te slaan naar een live-bijeenkomst

Wij bereiden als hosting-team voor iedere bijeenkomst een dialogisch programma voor dat uitwisseling en elkaar leren kennen, netwerken en co-creativiteit mogelijk maakt.

Praktisch

 • Waar en wanneer: We zijn op 24 juni online gestart en hebben onze verkenning op 24 september 2020 online vervolgd. Op zondag 1 november 2020 hebben we een online dag gehad. Wanneer een live bijeenkomst mogelijk is, is nog ongewis.
 • Om de online activiteiten vinden in verschillende regio’s in Nederland live ontmoetingen plaats. Er zijn tot nu toe initiatieven gestart in:
  • Delft en omgeving/ Zuid-Holland
  • Limburg/Brabant
  • Noord-Holland
  • Utrecht.
  • Als je interesse hebt in een regioactiviteit, neem dat contact op via dialoog@dialoognetwerk.nl, dan brengen wij je in contact met de initiatiefnemer.
 • Wat kost het: De bijeenkomsten zijn voorlopig nog gratis.
 • Je kunt je aanmelden voor het netwerk en daarmee op de hoogte te blijven van onze activiteiten via deze link.
 • Wil je nog iets weten: Neem dan via e-mail contact op met dialoog@dialoognetwerk.nl.

Wij verheugen ons erop je te ontmoeten, 

Bernhard Holtrop, Eelco de Geus, Hans Poiesz, Hetty Oostijen, Joop Boukes, Julia de Geus, Juliane Tissen,
Kees Voorberg, Marcel van Hest, Marieke Lampe, Olga Plokhooij en Renate van der Veen