Meerstromenland in Dialoog

We zijn een netwerk dat een inspirerende impuls wil geven aan Dialoog in Nederland. Het netwerk bestaat uit actieve dialoogbeoefenaars vanuit verschillende achtergronden. 

We hebben het initiatief genomen om iedereen, die een hart heeft voor dialoog, haar beoefent en verder in de wereld wil brengen, bij elkaar te brengen. Onder dialoog verstaan we de hele range tussen de innerlijke dialoog en externe toepassingsvormen. 

Doel voor 2024

In 2024 onderzoeken we de link tussen dialoog en Theorie U, door het te beoefenen. We programmeren online en offline activiteiten die in je in de Agenda kunt vinden. Wil je meedoen of meeorganiseren, meld je dan via de mail.

Intentie van het Dialoognetwerk

  • Met elkaar te onderzoeken wat de Dialoog in Nederland nodig heeft
  • Te verkennen welke impulsen tussen ons ontstaan en wat we concreet met elkaar kunnen doen. 
  • Te versterken wat er al aan dialogisch weten en werken voorhanden is
  • Verschillende stromen in dialoogland met elkaar in contact te brengen
  • Zichtbaar te maken hoe we in onze diversiteit en met elkaar verbonden zijn
  • Het Nederlandse dialoogveld zichtbaar te maken. 

Hoe we dat doen?

We ontmoeten elkaar fysiek en online en er zijn inmiddels 140 dialoogbeoefenaars verbonden.
We creëren samen ruimte voor ontmoeting en inspiratie en stimuleren de beoefening van dialoog.
Daarbij onderzoeken we al doende hoe je een dialogisch netwerk bouwt. Metaforen die we daarbij gebruiken zijn “zwerm” en “meerstromenland”. Een document over hoe we tot nu toe dialogisch netwerken kun je hier lezen.

Praktisch

  • Je kunt je aanmelden voor het netwerk en daarmee op de hoogte te blijven van onze activiteiten via deze link.
  • Kijk in de Agenda. Daar staan alle activiteiten van het netwerk zelf en zoveel mogelijk dialoogactiviteiten waar iemand van ons bij betrokken is.
  • Wat kost het: De online bijeenkomsten zijn vooralsnog gratis, de live bijeenkomst houden we zo betaalbaar mogelijk (30-50 euro). 

Wil je nog iets weten: Neem dan via e-mail contact op met dialoog@dialoognetwerk.nl.

Wij verheugen ons erop je te ontmoeten!