Meerstromenland in Dialoog

We zijn een netwerk dat een inspirerende impuls wil geven aan Dialoog in Nederland.
We zijn een groep actieve dialoogbeoefenaars vanuit verschillende achtergronden. 

We nemen het initiatief om iedereen, die een hart heeft voor dialoog, haar beoefent en verder in de wereld wil brengen, bij elkaar te brengen. Onder dialoog verstaan we de hele range tussen de innerlijke dialoog en externe toepassingsvormen. 

Doel voor 2022-2023

We hebben ons ten doel gesteld in 2022-2023 drie thema dialoogbijeenkomsten te organiseren over maatschappelijk urgente onderwerpen. Onderwerpen waarover het gesprek niet gemakkelijk wordt gevoerd en die we wél graag vanuit verschillende perspectieven willen onderzoeken in een rustige context. In de Agenda vind je de data.

Het is onze intentie om

  • Met elkaar te onderzoeken wat de Dialoog in Nederland nodig heeft
  • Te verkennen welke impulsen tussen ons ontstaan en wat we concreet met elkaar kunnen doen. 
  • Te versterken wat er al aan dialogisch weten en werken voorhanden is
  • Verschillende stromen in dialoogland met elkaar in contact te brengen
  • Zichtbaar te maken hoe we in onze diversiteit en met elkaar verbonden zijn
  • Het Nederlandse dialoogveld zichtbaar te maken. 

Hoe we dat doen?

We onderzoeken al doende hoe je een dialogisch netwerk bouwt. Metaforen die we daarbij gebruiken zijn “zwerm” en “meerstromenland”. Een groeidocument over hoe we tot nu toe dialogisch netwerken kun je hier lezen.

We ontmoeten elkaar fysiek en online en er zijn inmiddels 110 dialoogbeoefenaars verbonden.

We creëren samen ruimte voor ontmoeting en inspiratie en verkennen wat we concreet met elkaar kunnen doen.

Praktisch

  • Je kunt je aanmelden voor het netwerk en daarmee op de hoogte te blijven van onze activiteiten via deze link.
  • Kijk in de Agenda. Daar staan alle activiteiten van het netwerk zelf en zoveel mogelijk dialoogactiviteiten waar iemand van ons bij betrokken is.
  • Wat kost het: De online bijeenkomsten zijn vooralsnog gratis, de live bijeenkomst houden we zo betaalbaar mogelijk (30-50 euro). 

Wil je nog iets weten: Neem dan via e-mail contact op met dialoog@dialoognetwerk.nl.

Wij verheugen ons erop je te ontmoeten!