Meerstromenland in Dialoog

We zijn een netwerk dat een inspirerende impuls wil geven aan Dialoog in Nederland.

We zijn een groep actieve dialoogbeoefenaars die elkaar ontmoet hebben in verschillende contexten en vanuit verschillende achtergronden. 

We nemen het initiatief om iedereen, die een hart heeft voor dialoog, haar beoefent en verder in de wereld wil brengen, bij elkaar te brengen. Onder dialoog verstaan we de hele range tussen de innerlijke dialoog en externe toepassingsvormen. 

Onze oproep is om

 • Elkaar online en fysiek te ontmoeten 
 • Uit te wisselen wat dialoog voor ons betekent
 • Met elkaar te onderzoeken wat de Dialoog in Nederland nodig heeft
 • Te verkennen welke impulsen tussen ons ontstaan en wat we concreet met elkaar kunnen doen. 

Het is onze intentie om

 • Te versterken wat er al aan dialogisch weten en werken voor handen is
 • Verschillende stromen in dialoogland met elkaar in contact te brengen
 • Zichtbaar te maken hoe we in onze diversiteit en met elkaar verbonden zijn
 • Te onderzoeken waar specifieke velden (kunnen) ontstaan 
 • Ons als veld als geheel waar te nemen. 

Hoe willen we dat doen?

We willen kennismaken en met elkaar nadenken over volgende stappen als netwerk. 

Omdat fysiek ontmoeten op dit moment niet mogelijk is, willen we graag beginnen met twee online ontmoetingen om een brug te slaan naar een live-bijeenkomst

Wij bereiden als hosting-team een dialogisch programma voor dat uitwisseling en elkaar leren kennen, netwerken en co-creativiteit mogelijk maakt. We verzamelen de impulsen die tussen ons ontstaan, spiegelen ze terug naar de groep en faciliteren het gezamenlijke nadenken over vervolgstappen.

Praktisch

 • Waar en wanneer: We zijn op 24 juni online gestart en hebben onze verkenning op 24 september 2020 online vervolgd. Op zondag 1 november 2020 hebben we een dag gepland om samen te komen, maar dit kan helaas nog niet helemaal live vanwege Corona.
 • Zondag 1 november 2020: van 10.00 – 12.00 en van 14.00 – 16.00 uur online. Daaromheen worden in verschillende regio’s in Nederland live ontmoetingen voorbereid op zaterdag 31-10 of zondag 1-11, voor zover mogelijk binnen de dan geldende Corona-maatregelen. Er zijn tot nu toe initiatieven gestart in:
  • Delft en omgeving/ Zuid-Holland
  • Apeldoorn en omgeving
  • Limburg/Brabant
  • Amsterdam en omgeving.
  • Als je interesse hebt in een regioactiviteit, neem dat contact op via dialoog@dialoognetwerk.nl, dan brengen wij je in contact met de initiatiefnemer.
 • Wat kost het: De eerste bijeenkomsten zijn voorlopig nog gratis.
 • Waar meld ik me aan voor het netwerk: via dit formulier
 • Wil je nog iets weten: Neem dan via e-mail contact op met dialoog@dialoognetwerk.nl.
 • Je kunt ook op de hoogte te blijven van onze activiteiten via deze link.

Wij verheugen ons op de aankomende ontmoetingen, 

Bernhard Holtrop, Eelco de Geus, Hetty Oostijen, Joop Boukes, Julia de Geus, Juliane Tissen,
Kees Voorberg, Marieke Lampe, Olga Plokhooij en Renate van der Veen