Uitnodiging voor de start van dit netwerk in 2020

Meerstromenland in Dialoog

Uitnodiging voor een netwerk

We zijn een netwerk dat een inspirerende impuls wil geven aan Dialoog in Nederland.

We zijn een groep actieve dialoogbeoefenaars die elkaar ontmoet hebben in verschillende contexten en vanuit verschillende achtergronden. 

We nemen het initiatief om iedereen, die een hart heeft voor dialoog, haar beoefent en verder in de wereld wil brengen, bij elkaar te brengen. Onder dialoog verstaan we de hele range tussen de innerlijke dialoog en externe toepassingsvormen. 

Onze oproep is om

 • Elkaar online en fysiek te ontmoeten 
 • Uit te wisselen wat dialoog voor ons betekent
 • Met elkaar te onderzoeken wat de Dialoog in Nederland nodig heeft
 • Te verkennen welke impulsen tussen ons ontstaan en wat we concreet met elkaar kunnen doen. 

Het is onze intentie om

 • Te versterken wat er al aan dialogisch weten en werken voor handen is
 • Verschillende stromen in dialoogland met elkaar in contact te brengen
 • Zichtbaar te maken hoe we in onze diversiteit en met elkaar verbonden zijn
 • Te onderzoeken waar specifieke velden (kunnen) ontstaan 
 • Ons als veld als geheel waar te nemen. 

Hoe willen we dat doen?

We onderzoeken al doende hoe je een dialogisch netwerk bouwt. Metaforen die we daarbij gebruiken zijn “zwerm” en “meerstromenland”. Een groeidocument over hoe we tot nu toe dialogisch netwerken kun je hier lezen.

We ontmoeten elkaar fysiek en online en er doen inmiddels 100 dialoogbeoefenaars mee.

We creëren samen ruimte voor ontmoeting en inspiratie, we ontwikkelen overzicht van Dialoog in Nederland en ondersteunen dialooginitiatieven.

Praktisch

 • Je kunt je aanmelden voor het netwerk en daarmee op de hoogte te blijven van onze activiteiten via deze link.
 • Kijk in de Agenda. Daar staan alle activiteiten van het netwerk zelf en zoveel mogelijk dialoogactiviteiten waar iemand van ons bij betrokken is.

Wil je nog iets weten: Neem dan via e-mail contact op met dialoog@dialoognetwerk.nl.

Wij verheugen ons erop je te ontmoeten!