Dialoog en Theorie U – 2024

3 april 2024: Onze bron van handelen

In 2024 staat Theorie U en de relatie met Dialoog centraal in het programma van het Dialoognetwerk. In een reeks online dialogen bereiden we ons gezamenlijk voor op de programmering voor de landelijke netwerkdag op 8 september 2024.

Eerdere dialogen met wisselende deelnemers voedden de behoefte aan kleine ‘eilanden van samenhang’, geïnspireerd door deze actuele blog van Otto Scharmer – grondlegger van Theorie U.

Op woensdagavond 3 april zetten we een volgende stap op weg naar de netwerkdag en hopelijk ook in het creëren van een netwerk van ‘eilanden van samenhang’. We willen dan onderzoek doen naar de bron van ons handelen: hoe maken we contact met onze bron en hoe onderhoudt ieder van ons de relatie met diens bron.

We nodigen je graag uit om deel te nemen aan dit onderzoek.  Vragen waar we tijdens deze dialoog bij willen stilstaan, zijn:

  • Hoe/waar in je leven ervaar jij een/de bron?
  • Hoe maken we contact met deze bron: de levensenergie, de levendigheid in ons, het fanfaregevoel?
  • Wat spreekt er vanuit de bron in/tot jou?
  • Hoe verbinden we ons en onze bronnen, hoe creëren we bruggen, vanuit ieders bron?
  • Is er een gezamenlijke bron?
  • Heeft ons eiland van samenhang een bron/kern?

Deel jij onze behoefte aan kleine ‘eilanden van samenhang’?
Voel je van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze online meeting op woensdag 3 april 2024 van 19.00 tot 21.00 uur.

Je kunt je via deze link aanmelden.


31 januari 2024: Stille fanfare – Op zoek naar hoe zachte krachten in de samenleving werken, kwam de metafoor “stille fanfare” naar de oppervlakte en die onderzochten we.


23 januari 2024: Kleine eilanden van samenhang – geïnspireerd door een blog van Otto Scharmer gingen we in dialoog.

De beelden zijn van Carry Rosenblatt Limpens.