Wat ontstaat er uit de verbinding met je bron?

 De zoom netwerkbijeenkomst van Dialoognetwerk Nederland op 27 juni 2024 was weer heel inspirerend.

De wijze waarop contact met mijn (of de) bron zich manifesteert is voor mij meer dan een interessant thema. Het gaat over een levensbepalende manifestatie die ik heel lastig onder woorden kan brengen, terwijl ik hem wel beleef. Een veilige plek om hierover met elkaar te pruttelen is dan ook een belangrijke voorwaarde om verder te komen. Geïnteresseerde deelnemers met commitment voor de discipline van het dialogisch gesprek gaven mij steun en stimulans om verder te komen in mijn beeldvorming, het doorvoelen en verwoorden. En zoals vaak bij zulke gesprekken, nemen de vragen toe en/of worden scherper. Zo wil ik graag verder op zoek naar: Hoe manifesteert zich de verbinding met mijn bron? Hoe kan ik er naar toe bewegen en beter herkennen dat ik er vanaf beweeg? 

In welke mate zijn de thema’s die ik momenteel vorm geef (of door mij heen ontstaan) gevolg van mijn contact met mijn bron? Zo lijkt het goed om nu maar ook later de thema’s waarmee ik me mee bezig houd eens in dialoog te bespreken. Welke thema’s blijven dan overeind als “bronthema” en welke blijken het niet te zijn? Wat doe/kan je met die inzichten?

Andere invalshoek van deze dialoog is  de notie dat je je inspanning voor een thema als eiland kan zien. Hoe neem ik waar dat naast het eiland (bronthema) dat ik bewoon er meer vergelijkbare eilanden zijn? Is verbing zoeken cq stimuleren tussen die eilanden dan een vanzelfsprekende voortzetting van wat stroomt vanuit jouw/de bron en onlosmakelijk verbonden aan de stroom waarin je zit ?

Het lijkt mij fantastisch om elkaar weer te ontmoeten. Ik draag met deze vragen graag bij aan de programmering van de netwerkdag op 6 oktober. Mooi om samen te beleven.

John van Balen

#dialoogactivist #DialoogNetwerkNederland #DialoogpleinNederland