Netwerkdag 11 september 2022

Iedereen die DIALOOG een warm hart toedraagt, was van harte uitgenodigd om op zondag 11 september 2022 aan te sluiten bij de Netwerkdag voor dialoogbeoefenaars!

Geheel in lijn met het karakter van dit netwerk (al doende dit netwerk bouwen), nodigden we je uit om te komen, je stem te laten horen en er samen een levendige en boeiende dag van te maken. Het doel was om elkaar te ontmoeten en te inspireren.

Er was die dag een lichte structuur waarbinnen dat wat dan leeft bij de mensen die er zijn, vorm kan krijgen. Er is dus geen kant en klaar programma dat je kunt bijwonen en “consumeren”.

De invulling van de dag ontstond door een zorgvuldige check-in waarin op basis van gelijkwaardigheid iedere stem en inbreng waardevol was. Dat hielp te laten ontstaan waar we behoefte aan hebben. Misschien een iets avontuurlijkere aanpak dan een gemiddeld netwerk, maar met de dialogische principes als basis lukte dat.

Uitkomst
Op zondag hebben we na een zorgvuldige check-in met behulp van socratische gespreksvoering onderzocht welk diepste verlangen ten grondslag ligt aan ieders inzet voor dialoog.

Door het ervaren van dit onderzoek en de uitkomsten ervan, hebben we ons ten doel gesteld om:
 
In 2022-2023 drie thema dialoogbijeenkomsten te organiseren over maatschappelijk urgente onderwerpen. Onderwerpen waarover het gesprek niet gemakkelijk wordt gevoerd en die we wél graag vanuit verschillende perspectieven willen onderzoeken in een rustige context. 

We beginnen op 27 november 2022 met het thema Corona. Een groep van zes is opgestaan om dit voor te bereiden en te organiseren. We informeren je zo snel mogelijk over wat, waar en hoe, maar noteer de middag alvast in je agenda als je interesse hebt.

Al met al was zondag een vruchtbare dag en hebben we met elkaar ervaren hoe we verder kunnen gaan, bouwen en ontwikkelen met dit netwerk.

Dank voor alle voorbereiders van de dag – Juliane, Olga, Hans, Julia en Renate – en de spontane begeleiding door Rudolf Kampers van het socratische gesprek!

Met hartelijke groet en tot snel!