Principes van dit netwerk

Deze principes gebruiken we als basis voor ons netwerk. Het is als het ware het DNA van de organisatie, dat in alle delen is terug te vinden. We creëren hiermee de verwachting dat we deze principes beoefenen en hierop ook als individu aanspreekbaar zijn.

  • Gelijkwaardigheid: rijkdom aan diversiteit, generaties, stromingen.
  • Uitnodigend zijn: een open en inspirerende ontmoetingsruimte. 
  • Bijdragen aan vitaliteit: jezelf inbrengen, initiatief nemen, uitspreken.
  • Fluïditeit: tijdelijkheid en vergankelijkheid van vorm en doel afhankelijk van de beschikbare energie.
  • Gaan naar waar de energie heengaat: flow, emergentie.
  • Feedback loops: regelmatig evalueren en bereidheid tot zelfreflectie voor persoonlijke en collectieve ontwikkeling.
  • Ritme: het ritme is dienstbaar aan de levendigheid van het netwerk en geeft ruimte aan zowel kairos (ervaren kwaliteit van de tijd) als chronos (lineaire meetbare tijd).
  • Transparantie: vertrouwen in gelijkwaardigheid groeit als iedereen toegang heeft tot alle voor hem/haar relevante informatie.
  • Zorgvuldigheid: in voorbereiding van wat we doen en de kwaliteit waarmee we dingen doen, zodat het proces gemakkelijk en soepel verloopt.
  • Aanwezig zijn: met de kwaliteiten van zowel hoofd, hart en als buik. En zijn met wat er is.

In dit document kun je verder lezen hoe we aan dit netwerk bouwen. Het is een levend document, dus altijd ruimte voor ontwikkeling.