Categorie: Netwerken

Meerstromenland in Dialoog

We zijn een netwerk dat een inspirerende impuls wil geven aan Dialoog in Nederland.

We zijn een groep actieve dialoogbeoefenaars die elkaar ontmoet hebben in verschillende contexten en vanuit verschillende achtergronden. 

We nemen het initiatief om iedereen, die een hart heeft voor dialoog, haar beoefent en verder in de wereld wil brengen, bij elkaar te brengen. Onder dialoog verstaan we de hele range tussen de innerlijke dialoog en externe toepassingsvormen. 

Onze oproep is om

 • Elkaar online en fysiek te ontmoeten 
 • Uit te wisselen wat dialoog voor ons betekent
 • Met elkaar te onderzoeken wat de Dialoog in Nederland nodig heeft
 • Te verkennen welke impulsen tussen ons ontstaan en wat we concreet met elkaar kunnen doen. 

Het is onze intentie om

 • Te versterken wat er al aan dialogisch weten en werken voor handen is
 • Verschillende stromen in dialoogland met elkaar in contact te brengen
 • Zichtbaar te maken hoe we in onze diversiteit en met elkaar verbonden zijn
 • Te onderzoeken waar specifieke velden (kunnen) ontstaan 
 • Ons als veld als geheel waar te nemen. 

Hoe willen we dat doen?

We bouwen een netwerk dat zwermt. We onderzoeken met elkaar welke organiserende principes ten grondslag liggen aan zwermen.

Omdat fysiek ontmoeten op dit moment niet mogelijk is, zijn we graag begonnen met online ontmoetingen om een brug te slaan naar een live-bijeenkomst

Wij bereiden als hosting-team voor iedere bijeenkomst een dialogisch programma voor dat uitwisseling en elkaar leren kennen, netwerken en co-creativiteit mogelijk maakt.

Praktisch

 • Waar en wanneer: We zijn op 24 juni online gestart en hebben onze verkenning op 24 september 2020 online vervolgd. Op zondag 1 november 2020 hebben we een online dag gehad. Wanneer een live bijeenkomst mogelijk is, is nog ongewis.
 • Om de online activiteiten vinden in verschillende regio’s in Nederland live ontmoetingen plaats. Er zijn tot nu toe initiatieven gestart in:
  • Delft en omgeving/ Zuid-Holland
  • Limburg/Brabant
  • Noord-Holland
  • Utrecht.
  • Als je interesse hebt in een regioactiviteit, neem dat contact op via dialoog@dialoognetwerk.nl, dan brengen wij je in contact met de initiatiefnemer.
 • Wat kost het: De bijeenkomsten zijn voorlopig nog gratis.
 • Je kunt je aanmelden voor het netwerk en daarmee op de hoogte te blijven van onze activiteiten via deze link.
 • Wil je nog iets weten: Neem dan via e-mail contact op met dialoog@dialoognetwerk.nl.

Wij verheugen ons erop je te ontmoeten, 

Bernhard Holtrop, Eelco de Geus, Hans Poiesz, Hetty Oostijen, Joop Boukes, Julia de Geus, Juliane Tissen,
Kees Voorberg, Marcel van Hest, Marieke Lampe, Olga Plokhooij en Renate van der Veen