Vijf intenties voor de dialoog op 10 september 2023

Vanmiddag gaan we met elkaar in dialoog. In een vrije vorm geïnspireerd door David Bohm.

Je hebt de afgelopen maanden al vanalles kunnen lezen over Bohmiaanse dialoog en op 17 juni hadden we een onderzoekend online gesprek over hoe je een bedding bouwt voor zo’n dialoog.

David Bohm zag dialoog als een weg om het bewustzijn van de mens zich te laten ontvouwen en op die manier oog te hebben voor het geheel en heelheid in een steeds meer gefragmenteerde wereld. 

Bohm: “There is a reason for dialogue. We really need to have it”.

Via dialoog streven we naar het vergroten van ons bewustzijn. We zijn alert op wat zich ontvouwt als we dit collectief doen. Voorbij onszelf ontdekken wat collectief mogelijk is.

Het idee is om samen oplettend te zijn welk thema zich in deze dialoog aandient en dan te kijken wat zich ontvouwt.  

We introduceren een vijftal intenties waarmee we in de andere ruimte de dialoog in willen gaan. We vragen je na de introductie van deze intenties te kiezen of je dat daadwerkelijk wilt en als je dat wilt, je naar de andere ruimte te bewegen. 

Intenties

Verbondenheid

  • Dat we ons allemaal verbonden mogen voelen door onze gedeelde menselijkheid en ons verlangen naar dieper begrip voor elkaar.

Open luisteren

  • Dat we echt naar elkaar luisteren met onze aandacht bij de ander en de groep als geheel. En dat we accepteren dat wat er in het midden wordt gebracht een legitieme ervaring is van de spreker. Dat we, voor een moment, de wereld ervaren zoals hij of zij dat doet en dat we onze oordelen, aannames en persoonlijke overtuigingen tegen het licht houden. 

Aanwezig zijn

  • Dat we tijdens de dialoog ons vermogen tot aanwezig zijn cultiveren – aanwezig zijn bij onze innerlijke ervaringen met inbegrip van gevoelens, sensaties en gedachten. Dat we naar onszelf luisteren. 

Spreken

  • Dat we waarachtig spreken vanuit wat er nu in ons leeft en de moed hebben om tegengestelde perspectieven in te brengen. Waarbij we een evenwicht vinden tussen authenticiteit en sensitiviteit. 

Erbij blijven

  • Dat we momenten van stilte waarderen als onderdeel van het betekenisgevende proces. Dat we het samen construeren van betekenis waarderen als de dialoog stroomt. En dat we volhouden en erbij blijven als de dialoog taai of wanordelijk is of vastzit.

Laten we samen de bedding voor dit gesprek dragen.

Renate van der Veen