Verslag Open Space over Heart Circles

Op de netwerkdag van Dialoognetwerk Nederland op 1 november 2020 hadden we een Open Space Ontmoeting over Heart Circles. We begonnen met een check-in over de vraag wat ieder van ons bewogen had om juist aan deze ontmoeting mee te doen. Daarna heb ik verteld over het boek dat Tej Steiner geschreven heeft over Heart Circles ‘Waking up with everyone around us’. 

Een korte samenvatting

Het boek bestaat uit twee delen: 

 • Deel 1: wat betekent Waking Up? Wakker worden?
 • Deel 2: hoe doe je dat: Heart Circles!

Wakker worden
Wakker worden is: gaan beseffen welk levenstaak je te vervullen hebt en welke talenten je ter beschikking staan om dat te doen.
+ Verantwoordelijkheid nemen voor je taak en voor je talenten.

Wat is het ontwaken van je hart 
Vanuit de waarneming van ons hart gaan we zien dat we verbonden zijn met het geheel van het leven. Die waarneming is gebaseerd op de directe ervaring van die verbinding. Het gaat gepaard met de ervaring van liefde voor alles en iedereen.

Hoe doe je dat, je hart laten ontwaken?
Steiner ontdekte dat er 5 ‘life skills’ zijn, die we een plaats moeten geven in ons dagelijks leven om ons hart te laten ontwaken. Hij noemt dat de 

5 Ways of Being:

 • Being Clear (Helder zijn)
  Wat is het doel van mijn leven? Hoe ondersteunen mijn dagelijkse bezigheden dat doel?
 • Being Present (Aanwezig zijn)
  Hoe stop ik mijn constante denken en kom ik in de stilte?
 • Being Real (Echt zijn)
  Wat voel ik in dit moment?
 • Being Connected (Verbonden zijn)
  Ervaar ik op dit moment liefde en verbondenheid?
 • Being Heart-Directed (Hartgericht zijn)
  Doe ik wat ik echt wil doen?

Hoe kunnen we deze 5 Ways of Being een plaats geven in ons dagelijks leven?
We houden ons vaak aan allerlei stilzwijgende afspraken, die in strijd zijn met deze 5 Manieren van Zijn. Bijvoorbeeld de afspraak om in harmonie te leven met onze omgeving en het anderen niet moeilijk te maken. Dat kan in strijd zijn met de intentie om Echt en Helder te zijn. Het is dus belangrijk dat we nieuwe afspraken maken, die recht doen aan onze intenties. Dat kan in je dagelijks leven en het kan ook in Hartcirkels.

Wat is een Hartcirkel?

In een Hartcirkel maak je de afspraak om vanuit de 5 Ways of Being met elkaar in contact te zijn. Dit is de afspraak om Helder te zijn.

Een bijeenkomst met een Hartcirkel kent 5 stappen:

 1. Stilte om Aanwezig te zijn. Gedurende 5 tot 10 minuten is iedereen stil. Tijd om het contact met jezelf te ervaren en te voelen wat nu jouw aandacht vraagt. 
 2. Incheckronde om Echt te zijn. 
 3. Elkaar waarderende feedback geven om Verbonden te zijn.
 4. De ruimte openhouden voor elkaar om Hartgericht te zijn. In die ruimte kan ieder van de deelnemers in de Cirkel aandacht vragen voor iets wat voor hem of haar belangrijk is. Dit is een gelegenheid voor de deelnemers om meer helderheid krijgen over wat ze echt willen. Of anders gezegd: alle deelnemers hebben hier de mogelijkheid om hun aandacht te focussen op wat zij willen om meer Helder, Aanwezig, Echt, Verbonden en Hartgericht te worden in hun huidige levenssituatie.
 5. Afsluiting. Deelnemers geven aan wat de cirkel hen gebracht heeft en eventueel wat er nog onaf is voor hen. Daarmee wordt de cirkel afgerond.

Hartcirkels werken het beste als de deelnemers met enige regelmaat bij elkaar komen in de cirkel.

Na deze presentatie hebben we met elkaar uitgewisseld hoe dit verhaal bij iedereen resoneerde. 
Iemand stelde de vraag: Wat zou er veranderen in mijn leven als ik werkelijk vanuit deze 5 Ways of Being zou gaan leven?
Iemand anders merkte op dat het leven volgens deze uitgangspunten ook een risico inhoudt. Je kunt afwijzing gaan ervaren, als je je in sommige opzichten niet meer houdt aan de geldende afspraken in onze cultuur. Er is Moed voor nodig om er helemaal voor te kiezen vanuit de 5 manieren van Zijn te gaan leven. Iemand omschreef dat als de houding van Meesterschap.
Een paar deelnemers gaven aan dat ze belangstelling hadden om zelf ervaring op te doen met een Hartcirkel.

Er komt nog een herhaling van deze workshop voor mensen uit het netwerk, die belangstelling hadden om mee te doen, maar nu een andere keus maakten. Ook voor mensen, die er deze dag niet bij konden zijn. Daarna kijken we of er voldoende belangstelling is om echt een Hartcirkel te gaan doen. Je kunt het laten weten als je hier belangstelling voor hebt.

Reacties welkom via keesvoorberg@gmail.com.

Kees Voorberg