Verslag Dialoog in het Onderwijs

Tijdens de netwerkbijeenkomst van 1 november is er tijdens een open-space sessie nagedacht over de mogelijkheden en beperkingen om dialoog een breed gedragen plek te geven op school en in het onderwijs. Er was grote overeenstemming over het belang van dialoog in het onderwijs.

Belang van dialoog in het onderwijs

 • Gezien de huidige structuur binnen onderwijsland is een wezenlijk nieuw paradigma nodig om dialoog een plek te geven op scholen.
 • De manier van met elkaar in gesprek gaan bepaalt de toekomst. Dialoog zou eigenlijk een plek moeten hebben binnen de opvoeding.
 • Dialogische gesprekken hebben ook meerwaarde voor docenten, voor hun persoonlijke ontwikkeling en om te kunnen reflecteren op hun binnerwereld (waar nu weinig aandacht voor is).
 • Dialoog kan een belangrijke rol spelen in het bespreekbaar maken van conflicten (pesten).
 • Ouders hebben nu weinig ruimte voor echte gesprekken en weinig ervaring met dialoog terwijl dit van grote meerwaarde kan zijn.

Over “implementeren” van dialoog op scholen

 • Van onderaf, de leerlingen en docenten. De cellen die dan met dialoog werken gaan zich vanzelf verbinden.
 • Via reeds vernieuwend onderwijs (Agora, Bijzonderwijs, Dreamschool) in de vorm van pilots.
 • Door over te dragen dat school meer is dan kennisoverdracht. Laten zien dat dialoog van meerwaarde is en ontlastend. 
 • In plaats van het concept dialoog, meer accent leggen op de dialogische vaardigheden en kwaliteiten als luisteren en vertragen. Directies staan sneller open voor een competentie of aankweken van een attitude.
 • Probeer de ingang bij jongeren zelf die al vaardigheden richting dialoog hebben. Zij kunnen wellicht beter voor groei zorgen.
 • Expertise aanbieden bij scholen via school ondersteunende organisaties.
 • Docenten dialoog laten ervaren. Het ervaren van dialoog kan management en docenten meekrijgen.
 • Door accent te leggen op welke cultuur er op school wordt gecreëerd en hoe dit anders kan met dialoog.
 • Door de organisatie Debat Op School te vragen een samenwerking aan te gaan en ook Dialoog aan te bieden.
 • Door te belichten welke problemen er zijn en inzoomen op antwoorden.
 • Via speciaal onderwijs.

Lezers worden uitgenodigd ook mee te denken en te reageren of deelgenoot te worden op www.dialoogopschool.nl en zo een bijdrage kunnen leveren aan het initiatief. Wordt vervolgd!

Joop Boukes