Bohmiaanse dialoog: Hoe je een bedding bouwt (VI)

Op 15 juni 2023 kwamen dertien leden van het Dialoognetwerk Nederland online bij elkaar om te ontdekken wat essentieel is bij het creëren van een bedding voor Bohmiaanse dialoog. Het werd een rijke uitwisseling waarvan we enkele aantekeningen delen.


Een rijke uitwisseling van veel verschillende perspectieven op Bohmiaanse dialoog.

Enkele notities over bijdragen vanuit het hier-en-nu:

 • spreken vanuit wat er nu in je leeft
 • spreken vanuit wat je fysiek ervaart, wat je voelt
 • spreken vanuit wat de omgeving in je oproept
 • je waarheid spreken
 • bij jezelf blijven
 • soul talk, zielenspraak
 • alles wat opkomt is OK
 • wat is hier-en-nu? Je kunt blijven inzoomen, want op het moment dat je het “hebt” is het al voorbij.
 • kan je dan “verhalen” inbrengen? 
 • ja dat kan
 • een verhaal dat een persoonlijke ervaring is
 • een verhaal naar het hier-en-nu brengen
 • een verhaal dat bijdraagt aan het onderzoek kan energie generen bij de deelnemers
 • dat de groep het moment kan mee-ervaren
 • en daarbij wel alert zijn op verbinding met de groep, hoe je verhaal bijdraagt 
 • én daarbij heb je als deelnemer de verantwoordelijkheid aan te geven als je het niet meer kan volgen
 • daar mag de inbrenger ook op rekenen om zichzelf te behoeden voor je verliezen in je eigen verhaal of herkauwen of vertellen om je te positioneren.
 • is er een hier-en-nu van de groep of is het een collectie hier-en-nu’s van de individuen die deelnemen?

Enkele notities over de flow van een gesprek

 • zonder franje
 • een voortgaand proces
 • een natuurlijk proces
 • golfbeweging
 • een eb en vloed
 • van links naar rechts
 • overgave aan het proces
 • overal in kunnen meebewegen
 • onderdeel zijn van een dans
 • een ritme vinden of voelen
 • liever geen of ruime tijdslimiet
 • niet te veel format 
 • spreekcultuur – bepaalde manier van bijdragen – eloquentie kan het moeilijk maken om te durven bijdragen 

Enkele notities over al dan niet een thema

 • open
 • in beginsel geen thema
 • zijn we verslaafd aan het hebben van een thema in een gesprek: een vraag, een doel?
 • soms alleen een check-in van 3-4 uur

Enkele notities over bedding

 • de rivier maakt de bedding en de bedding maakt de rivier
 • omkadering is nodig voor dialoog
 • natuurlijke grondregels als respect en luisteren en elkaar proberen aan te voelen
 • bedding is iets maken dat al aan het ontstaan is
 • beslissen: hier wil ik zijn
 • jezelf zijn
 • oordeel uitstellen en daarop kunnen rekenen van anderen
 • jezelf deelbaar opstellen (bereidheid persoonlijke te delen)
 • evenwaardigheid
 • opmerkzaamheid, waarnemen, alert zijn op de groep
 • nederigheid in het onderzoeken en de kracht daarin
 • je uitspreken
 • helderheid in de kaders (verticaal), daarna openheid en weer helemaal loslaten (horizontaal)
 • losgooien van de regels
 • loslaten voorzichtigheid, vrijheid uitnodigen
 • niet meer denken: doe ik het nu goed
 • duidelijke scheiding tussen bedding bouwen en daadwerkelijke dialoog
 • persoonlijk leiderschap
 • spontane facilitatie – iedereen doet interventies wanneer nodig
 • bedding is een fijner woord dan container
 • alternatief is samen een mand vlechten

De woorden hier-en-nu, collectief, ik, bedding hebben in deze dialoog hun betekenis willen afschudden. Fris kijken.