Dialoog Netwerk Nederland

Dialoog: De relevantie van religie in de 21ste eeuw

Mobarak Moskee Oostduinlaan 79, Den Haag, Nederland

Sinds de jaren zestig is de georganiseerde religie afgenomen, maar in het begin van de 21e eeuw keerde het tij. In het Westen blijven traditionele religieuze instellingen leden verliezen, terwijl het [...]

Socratisch Café: Prestatie! – Dwang of Drang?

Vreedehuis Riouwstraat 1, Den Haag, Nederland

Prestatie, een tweesnijdend zwaard? Het is een algemeen aanvaard feit dat we wat stress nodig hebben 'om van de bank te komen' om iets te kunnen doen, maar het is ook [...]

€10.00

Landelijke Netwerkdag – Dialoog Netwerk Nederland

Utrecht

In onze uitnodiging voor de netwerkdag van het afgelopen jaar benoemden we dat er geen uitdagender tijd leek te zijn om verbindingen te versterken, dialoogprincipes uit te dragen en dialoog te [...]

SlowTalk: Performance! – Pressure or compulsion?

Vreedehuis Riouwstraat 1, Den Haag, Nederland

Performance pressure may already begin in kindergarten when parents expect their children to do well or constantly demand to ‘be the best’. On the one hand, this may be well intentioned [...]

€10.00