Dialoog Netwerk Nederland

Thema Dialoogbijeenkomst “Earth Day – Every Day”

Utrecht

Dialoog Netwerk Nederland organiseert de komende tijd een aantal thematische bijeenkomsten. Bijeenkomsten waarbij een maatschappelijk thema centraal staat voor mensen die daarover graag in dialoog gaan. De volgende thema bijeenkomst zal [...]

€10

Socratisch Gesprek: Elkaar Ontmoeten. Echt.

Vreedehuis Riouwstraat 1, Den Haag

Hoe ontmoeten we elkaar eigenlijk? Laten we ons leiden door sympathie of antipathie? En hoe komen we van gewoon iemand ontmoeten tot elkaar leren kennen? En aangezien de samenleving niet alleen [...]

€10.00

Dialoog & Improvisatie

Centrum Vaktherapie Elisabeth Strouvenlaan 51 A, Maastricht, Limburg

Dialoog - als georganiseerde vorm van communicatie - opent door het afstemmen op een aantal gespreksregels een ruimte, waarin inhoud zich vrij kan ontplooien. Deze dialoog helpt om over wezenlijke dingen [...]

€20

Verdiepend Vitaliteitsmoment DNN

Zoom

Maandelijks is er voor iedereen gelegenheid om deel te nemen aan de onlinebijeenkomsten die tot doel hebben de verbinding binnen het netwerk te onderhouden en uit te breiden. Een maandelijks zwermmoment. [...]

Socratisch Gesprek: De waarheid vertellen

Vreedehuis Riouwstraat 1, Den Haag

In rechtszaken zweren getuigen "de waarheid te vertellen, de hele waarheid en niets dan de waarheid". In het echte leven wijken we soms af van de waarheid. Soms liegen we niet [...]

€10.00

Voorwaarts Vitaliteitsmoment DNN

Zoom

Maandelijks is er voor iedereen gelegenheid om deel te nemen aan de onlinebijeenkomsten die tot doel hebben de verbinding binnen het netwerk te onderhouden en uit te breiden. Een maandelijks zwermmoment. [...]