Dialoog Netwerk Nederland

Thema Dialoogbijeenkomst “Earth Day – Every Day”

Utrecht

Dialoog Netwerk Nederland organiseert de komende tijd een aantal thematische bijeenkomsten. Bijeenkomsten waarbij een maatschappelijk thema centraal staat voor mensen die daarover graag in dialoog gaan. De volgende thema bijeenkomst zal [...]

€10