Categorie: Dialoog en gezondheid

Verslag Dialoog en Positieve Gezondheid

De week van de dialoog (30 oktober t/m 8 november) zie ik bijna geruisloos voorbijgaan in de Covidstorm. Momenteel is het Dialoog Netwerk Nederland in ontwikkeling. We hebben binnen dat netwerk onder andere gesproken over de manier waarop dialoog helpend zou kunnen zijn in de (positieve) gezondheid van mensen. 

Geraakt door het verhaal van één van de deelnemers aan de dialoog. De essentie van haar woorden? 

“Ik kan niet altijd op mijn lichaam rekenen. Medici zouden me niet als gezond zien. Ik ben me bewust dat ik de kwaliteit van leven uit andere dingen moet halen dan uit een medisch gezond lichaam. De lichamelijke pijler is slechts één pijler waar ik mijn gezondheid aan af kan lezen. Als ik naar het principe van Positieve Gezondheid kijk, valt me iets op. Ik heb altijd aandacht voor de andere pijlers van Positieve Gezondheid gehad (te weten mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen, dagelijks functioneren) en voel me daardoor gezonder dan ik misschien in medische ogen ben. Ik realiseer me nu dat ik vaak andere wegen heb gezocht om me zo gezond mogelijk te voelen. Niet altijd de medische weg.

In Corona tijd is dialoog een belangrijke manier om het gevoel te hebben dat ik blijf meedoen in de samenleving. Want ik kon niet meer werken zoals ik vóór die tijd deed. In een dialoog ben ik welkom met mijn hele verhaal. Ik breng mijn ervaringen in en die worden als waardevol gezien voor anderen én voor het complete beeld van de dialoog. Er wordt werkelijk naar me geluisterd en ik luister naar de ander. Ik ben als volledig mens in gesprek met een ander mens. Het is zo belangrijk om daar woorden aan te geven, zodat ik in contact kan blijven met anderen. En het is zinvol om op een respectvolle manier die ervaringen te delen via heel precies gekozen woorden. Daar hebben we allemaal iets aan. Dat is zoveel anders dan in een discussie. In discussie breng ik maar een klein deel van mezelf in, hou ik delen achter die wel van waarde kunnen zijn. Want het is niet altijd veilig genoeg om mezelf helemaal te laten zien. In dialoog wel.”

Niets aan toe te voegen. Zo heeft communiceren en dialoog invloed op alle facetten van gezondheid.

Karin Derks – karin@purecommunicatie.nlwebsite