Verslag projecten vormgeven vanuit dialogisch perspectief

 1. De STAP-dialoog, een resultaatgerichte dialoog
 2. Integraal dialogisch begeleiden
 3. Lokale dialoogpleinen

Over deze thema’s wilde ik 4 weken geleden iets delen met geïnteresseerden. Het werd eerst even kennismaken en daarna raakten we de onderwerpen. Een verslag bleef lang liggen omdat ik in beslag werd genomen door de campagne “ Koop een betere Wereld”.Het is niet echt een verslag geworden maar een mix van wat we daadwerkelijk hebben besproken en dat waar we niet aan toe kwamen, maar wat  ik wel relevant vind. 

In de kennismaking spraken we over de behoefte aan het ontwikkelen van participatie in de samenleving. Dat gemeenteambtenaren op zoek blijken naar de beste wijze om het goede gesprek met, en in de samenleving te stimuleren. Diezelfde behoefte zien we in diverse publieke samenwerkingsverbanden, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, etc.. In het gesprek met Lie en Babette bespraken we ook de trainingen Factor C. Die  zijn er om gemeentelijke communicatie-medewerkers hiervoor uit te rusten. En we stonden stil bij het onderzoek van Lie naar de dialoog en samenwerken en wat er gebeurt als het vermogen tot dialoog in de samenwerking ontbreekt. Ook stonden we stil bij de onrust die nu ook onder de jeugd ontstaat bij het zoeken naar de manier om met de huidige corona omstandigheden om te gaan en hun onvermogen om hierover in gesprek te zijn.

Vanuit welk perspectief je ook kijkt, in de samenleving zie je een behoefte om op een andere wijze met elkaar in gesprek te zijn. Binnen de gemeentelijke context hebben wij (mijn partners en ik) het afgelopen jaar meer gefocust een ontwikkelrichting ingezet om integraal dialogisch projecten te begeleiden en op te zetten. Een richting waarin we ook zelf en met anderen leren.

Compact weergegeven zijn er drie kernelementen die we graag met andere collega’s delen en verder doorzetten, verkennen en ontwikkelen.

 1. De STAP-dialoog. Dit is een resultaatgerichte dialoog waarin het thema gevormd wordt door dat wat in de samenwerking centraal staat. Joep Dohme zei hier ooit over dat deze dialoog de belangrijkste vragen van deze postmoderne tijd in zich heeft. Namelijk de vragen die Foucault belangrijk acht wil je overeind blijven in onze postmoderne tijd, te weten:
 • Waar bevind ik mij? 
 • Waar wil ik mij mee bezig houden? 
 • Wat wil ik tot stand brengen? 
 • Welke consequenties ben ik bereid te aanvaarden? 
Hoe past dit bij mij/ons?
 1. Integraal dialogisch begeleiden. 
  Ambtenaren bij gemeente zijn door ons ondersteund bij meerdere  participatietrajecten  Het werd breed duidelijk dat een integrale wijze van dialogisch begeleiden en inrichten nodig is. Over de volle breedte en duur  van een project.  Dat is zinvol, omdat je bij de start van een traject niet de directieve manier van de gezagsdrager kan inzetten en dan bij de informatiebijeenkomst een dialoog denkt te organiseren. Omdat de verhouding door een niet-dialogische aanloop dan al verstoord is. Ander voorbeeld is dat aan het eind van het traject de verleiding groot is snel een vinkje te zetten in plaats van  de afronding en het vervolg de aandacht te geven die breed als nodig gevoeld wordt.
 1. Het ontwikkelen van lokale dialoogpleinen, de neutrale plek voor ieder goed gesprek.
  Belangrijke belemmerende factoren voor een dialoog zijn vaak  tegenstrijdige meningen aan tafel, , politieke standpunten, focus op eigen belang, verborgen agenda’s, etc. En ook het ontbreken  van een neutrale, veilige setting om de dialoog te voeren. Zoals een neutrale plek in een setting die uitnodigt om ook te zeggen wat je moeilijk vindt om te zeggen. Waarin je niet bang hoeft te zijn dat men je vraag dom vindt. Dus waar mensen in kleinere groepen in gesprek zijn op basis van gelijkwaardigheid met elkaar op zoek naar wat verbindt in plaats naar wie gelijk heeft.

Op een wat hoger abstractie niveau zien we sytemen in onze huidig samenleving die debat, discussie en overtuigen koesteren als communicatiestijl en belemmeren dat dialoog als gespreksstijl ruimte krijgt.

Lokale dialoogpleinen zijn hiervoor een structurele oplossing. En daarmee een oplossing voor meer  democratie en actieve gemeenschapszin. Een neutrale plek in je eigen woonplaats. Fysiek of digitaal. Waar samen gedachten en ideeën gevormd, verdiept en herzien worden. Waar begrip ontstaat voor anderen en waar je samen tot betere en gedragen oplossingen komt. Dus niet de plek waar ‘domme niet-wetende inwoners’ staan tegenover de wetende, deskundige ambtenaren en bestuurders.  Dat  maakt een participerende samenleving echt mogelijk.  (Het concept dialoogplein is mede gebaseerd op het agoramodel van René Gudde.) Meer informatie over dialoogpleinen kan je vinden op Dialoogplein Nederland.

Onze huidige actualiteit

Momenteel geven we aan 16 ambtenaren in twee groepen de training Integraal dialogisch begeleiden. 

Samen met de bestuursadviseur van de gemeente en twee ambtenaren willen we na de jaarwisseling een (Zoom) bijeenkomst organiseren waarin ze hun ervaringen met collega ambtenaren delen. 

In de ontwikkeling van lokale dialoogplein zijn we aangeland in de fase dat we graag met 10 lokale dialoogprofessionals onze ambitie willen doorzetten en hen helpen organisch een eigen lokaal dialoogplein op te zetten. Met twee steden  zijn we ondertussen in gesprek. Er is interesse voor maar we zijn nog op zoek naar meer serieus geïnteresseerden.

Als je interesse is gewekt en je hebt vragen of je wilt wat met mij delen, bel gerust.

06-22246154 of mail me Johnvanbalen@stapdialoog.nl