Tag: spiritualiteit

Dialoog: De relevantie van religie in de 21ste eeuw

Sinds de jaren zestig is de georganiseerde religie afgenomen, maar in het begin van de 21e eeuw keerde het tij. In het Westen blijven traditionele religieuze instellingen leden verliezen, terwijl het geloof buiten de kerk aan populariteit wint.
Wat moeten we denken van zo’n terugkeer naar het geloof in een tijd waarin religieuze instellingen vervagen? Welke rol speelt religie vandaag de dag in ons leven? Hoe worden wij beïnvloed door de toenemende religieuze diversiteit?

We leven in een turbulente, snel veranderende wereld vol van volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en dubbelzinnigheid. Zou het kunnen dat intelligente en redelijke mensen zich hebben gerealiseerd dat de huidige rationele manier van denken niet de innerlijke leiding biedt die zij zoeken om een goed leven te leiden? Wordt de religieuze terugkeer gestimuleerd door angst, onveiligheid en onzekerheid? Of is het een verlangen om de eeuwige generatieve krachten achter de natuur of de kosmos te ervaren waarvan allen deel uitmaken?

Wat het ook moge zijn, het lijkt erop dat de rollen sinds de Middeleeuwen zijn omgedraaid. Toen bekeerden de kerken (of politieke leiders) de mensen tot een religie (desnoods met geweld); tegenwoordig wenden mensen zich tot een veelheid van nieuwe bronnen om een antwoord te vinden op hun vragen. Daarbij lijken de mensen graag de principes van de ene godsdienst te aanvaarden en die te vermengen met de leer van een andere. Het lijkt erop dat mensen tegenwoordig niet langer op zoek zijn naar de ultieme waarheid, maar naar innerlijke leiding of individuele coaching om zelf de antwoorden te vinden.

Hoe zou u in deze tijd ontvangen willen worden door uw kerk, moskee, synagoge, tempel of … ?

aanmelden graag tot met 14 juni via mobarakdialoog@fastmail.fm