Dialoog Netwerk Nederland

Dialoog & Improvisatie

Centrum Vaktherapie Elisabeth Strouvenlaan 51 A, Maastricht, Limburg, Nederland

Dialoog - als georganiseerde vorm van communicatie - opent door het afstemmen op een aantal gespreksregels een ruimte, waarin inhoud zich vrij kan ontplooien. Deze dialoog helpt om over wezenlijke dingen [...]

€20

Socratisch Café: Prestatie! – Dwang of Drang?

Vreedehuis Riouwstraat 1, Den Haag, Nederland

Prestatie, een tweesnijdend zwaard? Het is een algemeen aanvaard feit dat we wat stress nodig hebben 'om van de bank te komen' om iets te kunnen doen, maar het is ook [...]

€10.00

Landelijke Netwerkdag – Dialoog Netwerk Nederland

Utrecht

In onze uitnodiging voor de netwerkdag van het afgelopen jaar benoemden we dat er geen uitdagender tijd leek te zijn om verbindingen te versterken, dialoogprincipes uit te dragen en dialoog te [...]

Dialoogavonden voor hoogbegaafden

IJburg IJburglaan 1556, Amsterdam, Nederland

Tijdens de ontmoetingsavonden voor hoogbegaafde volwassenen blijkt hoe waardevol het is om gelijkgestemden te ontmoeten. Tijdens vier avonden gaan we in dialoog over hoe het is om hoogbegaafd te zijn. Een [...]

€320