Dialoog Netwerk Nederland

Dialoog & Improvisatie

Centrum Vaktherapie Elisabeth Strouvenlaan 51 A, Maastricht

Dialoog - als georganiseerde vorm van communicatie - opent door het afstemmen op een aantal gespreksregels een ruimte, waarin inhoud zich vrij kan ontplooien. Deze dialoog helpt om over wezenlijke dingen [...]

€20