Dialoog Netwerk Nederland

Jongeren in dialoog

Stichting Live-to-Be; https://live-to-be.com/ Ubuntulaan 31, Almere-Oosterwold

Op zondagochtend 26 juni 2022 organiseren we in Almere de workshop Jongeren in dialoog met Rudolf Kampers. Waarden en perspectieven uitwisselen De gevolgen van uiteenlopende crises (klimaat, armoede, oorlog, …) en systeemfouten (woningmarkt, jeugdzorg, …) [...]

Vitaliteitsmoment DNN

Zoom

Maandelijks is er voor iedereen gelegenheid om deel te nemen aan de onlinebijeenkomsten die tot doel hebben de verbinding binnen het netwerk te onderhouden en uit te breiden. Een maandelijks zwermmoment. [...]

Vitaliteitsmoment DNN

Zoom

Maandelijks is er voor iedereen gelegenheid om deel te nemen aan de onlinebijeenkomsten die tot doel hebben de verbinding binnen het netwerk te onderhouden en uit te breiden. Een maandelijks zwermmoment. [...]

Vitaliteitsmoment DNN

Zoom

Maandelijks is er voor iedereen gelegenheid om deel te nemen aan de onlinebijeenkomsten die tot doel hebben de verbinding binnen het netwerk te onderhouden en uit te breiden. Een maandelijks zwermmoment. [...]

Vitaliteitsmoment DNN

Zoom

Maandelijks is er voor iedereen gelegenheid om deel te nemen aan de onlinebijeenkomsten die tot doel hebben de verbinding binnen het netwerk te onderhouden en uit te breiden. Een maandelijks zwermmoment. [...]